søndag 28. april 2013

"GREAT BUSTARD EXPEDITION" APRIL 2013 / STORTRAPPE


Calera Plains with Sierra de Gredos in the back. The "haystack" to the left is a hide for great bustard.

Klokka er 05.50. Over oss henger en kald spansk stjernehimmel uten måne og det er bortimot stummende mørkt. Jeg følger etter Josè David Gomez` lille mørke skikkelse der han går med korte, raske skritt i bløt, slurpende søle. Vi har gått drøye 40 min og snublet oss gjennom myr og sølepytter, forsert usynlige grøfter og piggtrådgjerder og vasset i klissvått gress til livet. Med 3 grader på morgenen og nærmere 30 på etterdagen er gresset metta av kondens og jeg er rett og slett gjennomvåt og iskald. Vi er så stille som mulig og fører ingen samtale. Jeg oppfatter terrenget som paddeflatt og til tross for følelsen av å ha gått litt i siksak, forstår jeg ikke hvordan Josè David kan orientere seg her ute i mørket. Plutselig stopper den famlende ferden ved en høyball. Josè David åpner den ene sida av "høyballen" og gir stille tegn til at jeg skal gå inn. Kassa er 1x1 m innvendig med høyde ca 1,5 m og skal bli mitt nye "hjem" i nesten èn uke . Josè David stenger døra fra utsiden (!) og jeg prøver å rigge fotoutstyret i totalt mørke. Kunstig lys er uaktuelt, selv ikke et lite orienterende glimt aksepteres av den ekstremt sky fuglen der ute et sted. Min spanske medhjelper forsvinner raskt i mørket før morgenlyset avslører ham og han vil ikke være tilbake før  om 15 timer når mørket igjen vil skjule vår diskrete retrett.

Stortrappen (Otis tarda) er Europas disidert største fugl og kan veie opptil 16 kg (19 kg skal være dokumentert !). Den er en steppefugl som opprinnelig var utbredt i det meste av syd-Europas åpne landskap. Fuglen er nå rødlistet og truet, og finnes kun i mindre antall som isolerte populsjoner, bla i sentrale deler av Spania. Som fotoobjekt er stortrappen mildest talt en "utfordring" fordi den er fåtallig, svært sky, lar seg ikke lokke av utlagte "godbiter" og har ikke faste spillplasser. Man må rett og slett bare gjemme seg (feks. i en høyball) og håpe at en fugl før eller siden vil passere forbi. Den minste lyd eller bevegelse vil i tillegg skremme den bort. Det ble noen lange timer i "høyballen" noen ganger, særlig de dagene det ikke skjedde noe !

Bildene mine fra Spania er denne gangen preget av at landet har hatt ekstremt mye nedbør i vinter og våres. Det vanligvis så tørre, brune landskapet var forvandlet til et saftig, struttende grønt "klorofyllmonster" der plantene stressa med å vokse opp og sette blomster og frø raskest mulig.... før alt blir gult igjen om non uker.

Takk til Dario Mesonero Romanos & Josè David Gomez (www.hidesdecalera.com)     


Great bustad with early morning backlight
D4, 600 4,0 + 2,0 converter = 1200 mm, f/8,0, 1/1000, ISO 720, 


The great bustard cruising the meadow ..... like at sailship !!
D4, 600 4,0 + 2,0 converter = 1200 mm, f/8,0, 1/1000, ISO 720 


D4, 600 4,0 + 2,0 converter = 1200 mm, f/8,0, 1/1000, ISO 720


D4, 600 4,0 + 1,4 converter = 850 mm, f/9,0, 1/1250, ISO 1000


D4, 600 4,0, + 1,4 converter = 850 mm, f/9,0, 1/120, ISO 900


D4, 600 4,0, + 2,0 converter = 1200 mm, f/11.0, 1/800, ISO 1000


I spotted the "prehistoric monster-bird" at a distance, slowly heading right towards my "haystack". Beeing a pessimist I expected it to "pull over" ... but to my pleasant surprise it didn`t !!My camera was shooting single shots in "Quiet-mode" and with a pullover wrapped around the camera body to prevent remaining camera clicks to slip out, hoping the bird would not hear my nervous heartbeats and screaming tinnitus ... it solemnly passed me with poshy dignity at incredible10 m range .. without getting disturbed.     WOW !!!  

D4, 600 4,0 + 2,0 converter = 1200 mm, f/11.0, 1/800, ISO 720


D4, 600 4,0 + 2,0 converter = 1200 mm, f/11,0, 1/800, ISO 640


The king overlooks his kingdom !
D4, 600 4,0, + 2,0 converter = 1200 mm, f/11,0, 1/800, ISO 1000


Bursting green !!
D4, 200-400 4,0, + 1,4 converter = 550 mm, f/11,0, 1/500, ISO 1400 


Calera Plains & Sirra de Gredos
D4, 200-400 4,0, f/6,3, 1/400, ISO 125


Calera Plains & Sierra de Gredos
D4, 200-400 4,0, f/7,1, 1/1000, ISO 450

English : The huge great bustard, by far the biggest bird in Europe weighing up to incredible 16 kg (19 kg is said to be recorded) once roamed most open landscapes of Southern Europe. The bird is now redlisted and endangered, and only a few small and isolated populations remain. The bird is extremely shy and difficult to "shoot". With experienced help from Josè David Gomez I hid in a "haystack" for several days hoping that a bird would pass by sooner or later....and it did.

Awarm thankyou to Dario Mesonero Romanos & Josè David Gomez. 
Check out Josè Davids multiple options for birdphotography in Toledo / Calera district in Spain : 
www.hidesdecalera.com.    

søndag 21. april 2013

KENYA EXTRAS


Slender chamelion 
D3s, 200-400 4,0, f/11,0, 1/500, ISO 3600 

Meanwhile I`m working on the files from my last project in Spain (returned back home yesterday ....and I`m dead tired at the moment  !!) ... I give you some "Kenya Extras" from Samburu & Masai Mara NP in Nov / Dec 2012. This time : no cheetahs, no leopards, no elephants, no hippos .. just some different stuff. Hope you like `em !!   


Slender chamelion
D3s, 200-400 4,0, f/11,0, 1/500, ISO 1250


Female ostrich
D4, 600 4,0, f/6,3, 1/640, ISO 320


Vulturine guineafowl / Gribb-perlehøne)
D4, 600 4,0, f/8,0, 1/800, ISO 800


Vulturine guineafowl / Gribb-perlehøne
D4, 600 4,0, f/8,0, 1/800, ISO 800


Verraux` eagle owl, the biggest owl in Africa ... in "palmy disguise"
D4, 600 4,0, f/5,6, 1/500, ISO 3200


Verraux`eagle owl
D3s, 600 4,0, f/4,0, 1/320, ISO 11400


Kori bustard
D4, 600 4,0, f/5,6, 1/1600, ISO 2000


Everybody who has been to Eastern Africa have experienced the savannah / bush mid day heat with the trembling hot air ... with the characteristic and melancholic sound of the laughing dove as the only hearable impulse. 
D3s, 600 4,0, f/4,5, 1/200, ISO 2800  


The huge Martial eagle
D4, 600 4,0, F76,3, 1/500, ISO 640 


Tawny eagle / Savanneørn
D4, 600 4,0, f/4,0, 1/400, ISO 2500


One of my favorites : the secretary bird, feeding exclusively on reptiles
D4, 600 4,0, f/6,3, 1/800, ISO 400


D3s, 600 4,0, f/4,0, 1/100, ISO 5600