torsdag 30. august 2012

FACEBOOK


Dette har plaget meg en stund, med fare for å bli oppfattet som furten, nå MÅ det bare ut !!!

Ingen i hele verden er slike trendnisser som nordmenn, det er ikke bare noe jeg selv sitter og gnurer på, til og med trendforskere av den mer akademiske sorten bekrefter nettopp dette. Sosiale medier som Facebook og Twitter rir oss som en mare (?) og folk utveksler bøttevis med meldinger av typen "Åssen går`e?" Takk bra", sammen med feriebilder, familiebilder og festbilder. Greit nok, som sosialt medium funker dette strålende, men det er èn ting jeg virkelig ikke begriper : Hvorfor bruker seriøse fotografer Facebook til å formidle seriøse bilder ? Konteksten i dette mediumet er, slik folk flest bruker Facebook, grunnleggende stygg, uestetisk og glorete !! Jeg forstår faktisk ikke at fotografer som har brukt måneder på å utvikle et godt produkt, et seriøst visuelt arbeide, vil forråde sitt eget resultat ved å legge det ut på et så plumpt medium som Facebook ! Jada, kommunikasjonen funker, og straks vet "alle" at Kari eller Per har tatt et fint bilde av etellerannet, .....men herregud, det ser jo f... ikke ut !!!

Jeg anstrenger meg MYE for å lage en god wildlifephotographyblog, har mer enn 25 000 besøk i året, men aktiviteten er synkende, og dèt frustrerer meg faktisk. Jeg tror sjøl at dette faktisk ikke skyldes synkende kvalitet i bildematerialet mitt (jeg kan jo få leve i den trua !!) , jeg tror det skyldes at færre og færre gidder å følge med på blogger fordi "alle" er på ugly Facebook !!  

Som seriøs fotograf er det viktig å være synlig. Nå må jeg rett og slett bite i det sure eplet ..... og legge ut bilder på  .... ja .... Facebook.

Perrkkele !!!

English : Why do serious photographers choose to betray their own aesthetic sense and their own artwork by putting them out on an ugly, unaesthetic and gaudy medium like Facebook ? OK, the communication works perfect, but seriously : it is so f... ugly !!!

It hurts. 

lørdag 25. august 2012

BEAVER FEAVER !!


Iht info på raw-fila var avstanden til beveren kun 6,7 m !!
D4, 600 4,0, f/4,0, 1/320, ISO 3200 

Jeg ble satt til verden "i skauen" på grensa mellom Vestfold og Telemark og vokste,- bokstavelig talt, opp med bever. Dette var kjerneområdet for bever i en periode på 60- 70- tallet da bestanden var nede på et historisk lavmål pga massivt jaktpress. Jeg husker jeg holdt nøye oversikt over bestanden i "min skau"... og mot slutten på 70-tallet begynte bestanden å spre seg markant. Bevergnag kunne plutselig sees i vann og pytter der den ikke var observert tidligere. Til og med i saltvann (!!) forekom det bever. Bestanden i Nordmarka ble satt ut i et forsøk på å reetablere beverstammen, .....og resten av historien kjenner vi jo til, dèt har jo vært relativt vellykka ! Jeg har brukt mye energi på å fotografere bever opp gjennom åra, men skogsbeveren er notorisk nattaktiv, reservert og ikke lett å få på land i brukbart lys. 

Jeg har med stor intresse fulgt med på hva "de store beverfotografene våre" (Øystein Søbye & Henrik Strømstad) har fått til med bever i Nordre Øyern, og er imponert over resultatene deres. Mine bilder når jo ikke disse gutta til anklene en gang,.... men så er de da også et resultat av kun to kvelder i deltaet.

Myggtettheten var enkelte ganger helt oppe på"finsk nivå". Henrik spurte litt bekymra om jeg var plaget. Jeg svarte at jeg likte det .... fordi det fikk meg til å føle meg levende !!! Vi lo godt begge to... og Henrik trodde selvsagt at jeg spøkte ...... 

....men jeg gjorde jo egentlig ikke det.


D4, 600 4,0,f/4,0, 1/500, ISO 3200


Dette er åpenbart en dame med familie. En "fyldig bryst med en diger spene" kan skimtes nede i høyre hjørne
D4, 600 4,0, f/4,0, 1/160, +0,33, ISO 2000


Elegante i vannet, men klumpete på land. Iht faglitteraturen er gjennomsnitts vekt på voksen bever mellom 12 - 35 kg. Individer på 45 kg er registrert !!!
D4, 600 4,0, f/4,0, 1/250, ISO 2000


D4, 600 4,0, f/4,0, 1/250, ISO 2000


D4, 600 4,0, f/4,0, 1/100, ISO 2500


D4, 600 4,0, f/4,0, 1/125, ISO 2500


D4, 600 4,0, f/4,0, 1/500, ISO 2000


D4, 600 4,0, f/4,0, 1/500, ISO 3200 


D4, 600 4,0 f/4,0, 1/640, ISO 5000


D4, 600 4,0, f/4,0, 1/250, ISO 5000


D3s, 200-400 4,0, f/4,0, 1/250, ISO 2000


 D4, 600 4,0, f/4,0, 1/3200, -2,0, ISO 3200

English : Pictures of local beavers are taken in the delta of Nordre Øyern, two evenings in late July & early August. As you may know beavers are shy and strictly nocturnal. It`s always a challenge to "shoot" them in acceptable light. Hope you like `em !!

More stuff coming up : snakes, snakes, snakes !!! Stay tuned.

mandag 20. august 2012

HVA MENTE EVOLUSJONEN MED DETTE ??


Gammel barskog med tretåspett
D3s, 70-200 2,8, f 4,0, 1/250, +0,33, ISO 2000

Finner er veldig opptatt av hakkespetter,... uvisst av hvilken grunn, ...kanskje fordi de egentlig har "barskog i sjela si" ? Uansett : Jeg fikk være med 3 dedikerte og hyggelige finske naturfotografer på tretåspett-foto ut i mørkeste granskauen, ... og etter et par karsk spør jeg meg selv : 

Hva har evolusjonen ment med å utvikle en hakkespett med bare 3 tær ?? 

Vanligvis har slike fysiologiske særegenheter noe med evolusjonære tilpasninger å gjøre, dvs at en art utvikler fysiologiske trekk for å å spisse konkurransen om en spesiell nisje sammenliknet med andre arter. Man en hakkespett med 3 tær forover og ingen bakover, .... hvilket konkurransefortrinn gir dèt arten ??? Jo mer jeg filosoferer over dette og jo flere karsk som renner inn ... jo mer uforklarlig blir det ! 


Tretåspett hann
D3s, 200-400 4,0, f4,0, 1/250, +0,33, ISO 2000


Tretåspett hann
D3s, 200-400 4,0, f4,0, 1/250, +0,33, ISO 2000


Tretåspett hann
D3s, 600 4,0, f4,0, 1/100, ISO 1600


Flaggspett hann
D3s, 200-400 4,0, f5,6, 1/1000, -1,0, ISO 2000


Great guys to work with !! Juha, Errka & Ossi
D3s, 70-200 2,8, f5,0, 1/1000, +0,33, ISO 1600 


Woodpecker photographers : almost invisible ! (Errka : sorry about that branch !!)


Her er det lenge siden noen har vært hjemme (sjekk datoen på neste bilde)


Check out the date : 1977 !!!

Jeg har snart nytt stoff på bever + "årets ormebilder" 

English : Threetoed woodpecker ... a woodpecker with 3 toes.. what on earth did evolution mean by by developing this ???

New stuff coming : beavers & more local snakes (got some very special shots this time !)

tirsdag 7. august 2012

A LESSON IN ECOLOGICAL EVOLUTION


D3s, 200-400 4,0 / 200 mm, f4,0, 1/400, +0,33, ISO 1600

Photographers that do nest photography on "shyer birds" have a huge responsibility for the wellbeing of the birds documented. I am not a fan of this approach myself and normally it is not included in my "workflow". I`m not saying that I don`t do it, but if I do I consider the risk of possible damage seriously, and as well : I would normally not flash / blog these shots afterwards. However, with my friend Erkka in Finland I was given the possibility study family life of the common buzzard (musvåk / Buteo buteo), and after a serious consideration of the situation, I decided to accept the chance given. The drama exposed to me on the second day in the hide was a serious lesson in ecological evolution, so : my intention of showing you these shots is not primarily to start a discussion on nest photography in general, but the documentation of the drama is interesting and has rarely been documented like this before.

It is a well known fact among chickens of raptors and owls that there is a considerable difference in age & size in the nest and that the bigger ones often kill the smaller to ensure their own survival. I sat in 3 days in a small box-hide 7-8 m above ground. There was seemingly an abundance of food brought to the nest by the parents dayly (I saw mice, bird chicks & frogs). There was 2 buzzard chicks i the nest (Erkka said originally 3, but the smallest one had "disappeared"), and on my second day I witnessed how this happens : 

Suddenly the bigger chick attacks the smaller, grabbing it by the neck and then picking towards "Little Brothers" head. With serious and continuous dedication it kept going for 2 full hours. In the battle"Little Brother" had his head all covered in blood and as well an eye picked out, until it was finally finished. When Mama comes along with more food, she steps over the dying chick that has been pushed to the edge of the nest (I could see it was still breathing), and feeds and warms the bigger. 

Next day "Little brother" was gone, it was not under the tree, I do not think that the adult birds had taken it away, so : probably eaten. Nothing is lost in a buzzards menu. In ecological evolution 2 things matter more than anything else : 
First survival, then reproduction
It`s jungle out there !!!     


The first attack : the bigger chick grabbing the smaller by the neck 
D3s, 600 4,0, f5,6, 1/250, +0,33, ISO 1600


The picking kept on continuously .....without stop
D3s, 600 4,0, f5,6, 1/500, +0,33, ISO 1600


D3s, 600 4,0, f5,6, 1/500, ISO 1600


The bigger chick standing over the smaller and the first blood appears on the beak
D3s, 600 4,0, f5,6, 1/1000, ISO 1600


The smaller tries to protect itself by laying the back & using the claws. The bigger tries to eat whatever it can take out of the smaller
D3s, 600 4,0, f6,3, 1/400, ISO 800 


The blood is now covering most of the smaller chicks head
D3s, 600 4,0, f6,3, 1/320, ISO 800


D3s, 600 4,0, f6,3, 1/400, ISO 800


D3s, 600 4,0, f6,3, 1/400, ISO 1000


D3s, 600 4,0, f6,3, 1/400,ISO 1000


The adult bird bringing more food. The dead chicken can be seen to the left.
D3s, 600 4,0, f6,3, 1/320, ISO 1000


D3s, 600 4,0, f5,6, 1/400, +0,33, ISO 1000


D3s, 600 4,0, f5,6, 1/400, +0,33, ISO 1000


This prey seems to be a black grouse chicken (orrfuglkylling)
D3s, 600 4,0, f5,6, 1/400, +0,33, ISO 1000 


The adult bird warms the surviving chick
D3s, 600 4,0, f5,6, 1/320, +0,33, ISO 1000

On my third day in the hide I had a sudden and powerful thunderstorm. The blast was tremendous !! Not "deep and far away", but sharp & extremely loud !! The flash and the blast at the very same moment. My tree was shaking and I could smell the electric burn !! I have never been afraid of thunder before, but here I found myself 7 - 8 meters up in a tree, inside a metal frame, on top of a metal ladder .... I realized I could fry like a slice of bread in an electric toaster !!! My first reaction was to climb down immediately, but by doing so I knew I would ruin my chances with the buzzards. 

A new blast, just like the first one ..... I was still raw.....  I closed my eyes and said to myself : 

"You have always been a lucky guy .... it will pass !!"

...and it did. 


The "electric toaster" !!
D3s, 24-70 2,8 / 24 mm, f8,0, 1/320, +1,33, ISO 1000


The surviving chick after the thunderstorm
D3s, 600 4,0, f5,6, +0,33, ISO 2000