lørdag 21. september 2013

FJELLREV / ARCTIC FOX


D4, 200-400 4,0, f/4,0, 1/400, ISO 280

Vi har dessverre lenge vært i ferd med å miste fjellreven fra norsk natur. Noen forklarer dette med klimaendringer og andre med at rødreven konkurrerer fjellreven ut av sine høyalpine habitater. Fjellreven har slitt LENGE i Norge, lenge før klimaendringene ble merkbare og de nevnte "forklaringene" er etter min mening bortforklaringer. Årsaken til at fjellreven ikke klarer seg i Norge er åpenbart mangel på føde om vinteren. Om sommeren lever fjellreven av smågnagere, fuglekyllingr og krekling. Om vinteren er fjelleven fra naturens side primært en åtseleter. Hva er så problemet ? Jo, det finnes ikke lenger åtsler i norske fjell. Årsak 1 : Vil åpenbart ikke ha jerv i dette landet. Jerven evner som kjent å nedlegge rein som bytte og er en notorisk hamstrer. Disse jervdeponiene er selvsagt viktig potensiell vintermat for fjellreven. Årsak 2 : Det finnes ikke lenger kadavre i norske fjell. Villreinstammen har "i alle år" blitt forvaltet etter prinsippet størst mulig slaktevekt. Dersom gjennomsnittlig slaktevekt over tid går ned kompenseres dette med større jaktkvoter. Konsekvensen blir nødvendigvis at ALLE dyr i populasjonen er i like god tilstand / kondisjon og INGEN individer dør av sult og utmattelse om vinteren. Det er IKKE på et slikt grunnlag evolusjonen har gitt oss fjellreven, og en fjellnatur med null selvdøde dyr betyr ganske enkelt at det ikke er livsgrunnlag for fjellrev i Norge. Norsk viltforvaltning er som et uøkologisk høste-gufs fra 50 og 60 åra, ensidig basert på prinsippet om høsting der jegernes utbytte av jakta er et altoverskyggende kriterium i forvaltningen. Alle festtalene de siste 10-åra om biologisk mangfold er åpenbart holdt for døve ører. Mens halve norske artslista etter hvert står på rød-lista og det biologiske mangfoldet bokstavelig talt blir borte mellom fingene våre .... fortsetter norsk viltforvaltning med støtte av ALLE jegerorganisasjonene ufortrødent videre med sin uøkologiske praksis som ukritisk redskap for gammeldagse jegere.

´Kanskje på tide a våkne opp til 2013 ???

English : Unfortunately the arctic fox is now extremely rare in Norway. In my opinion this is due to lack of food in winter and the reason for this is obviously the way maintain out reindeer populations in Norway. However I was lucky to be able to followed a pack of young foxes over several days in Dovre mountains, Norway in September. They really melted my heart !!
  

D4, 600 4,0, f/6,3, 1/800, ISO 800


D4, 600 4,0, f/4,5, 1/500, ISO 500


D4, 600 4,0, f/6,3, 1/1600, ISO 1800D4, 600 4,0, f/6,3, 1/1600, ISO 2200


D4, 600 4,0, f/5,6, 1/1250, ISO 2200


D4, 600 4,0, f/6,3, 1/800, ISO 800


D4, 600 4,0, f/5,6, 1/1000, ISO 1000


D4, 600 4,0, f/5,6, 1/1000, ISO 1250


D4, 600 4,0, f/5,6, 1/1000, ISO 1000


D4, 600 4,0, f/6,3, 1/1600, ISO 900


D4, 200-400 4,0, f/4,0, 1/500, ISO 400


Morning toilet !!
D4, 200-400 4,0, f/4,0, 17320, ISO 400


D4, 200-400 4,0, f/4,0, 1/500, ISO 1600


D4, 200-400 4,0, f/5,0, 1/800, ISO 720


D4, 200-400 4,0, f/5,0, 1/800, ISO 450


D4, 600 4,0, f/5,6, 1/1000, ISO 500

søndag 1. september 2013

YOUNG KESTRELS ON OLD BRANCHES / TÅRNFALK


D4, 600 4,0, f/4,0, 1/1600, ISO 1100

Pictures of young kestrels were shot with Jostein Hellevik in Dalen, Telemark in July. Having left the nest the birds were surely unpredictable and hard to shoot from improvised hides in the terrain over several days. I still got a few..... 

Jostein has a lot of new, interesting projects going on eagles, goshawks, sparrowhaws, jays, woodpeckers, ospreys, owls etc etc .... depending of time of year.  A stay at his place is highly recommended !! His contact is : 

jostein@hovdmyra.no
   

D4, 600 4,0, f/6,3, 1/1000, ISO 1250


D4, 600 4,0, f/6,3, 1/1000, ISO 1000


d$, 600 4,0 + 2x conv = 1200 mm, f/8,0, 1/100 MLup, ISO 2500


D4, 600 4,0 + 2 x conv = 1200 mm, f/9,0, 1/100, MLup, ISO 1800


D4, 600 4,0, f/4,0, 1/100, ISO 800


D4, 600 4,0, f/5,6, 1/2500, ISO 1600

D4, 600 4,0, f/5,6, 1/2500, ISO 2200 


Jostein & Maj-Lena hosting ambitious photographers to shoot spectacular Telemark nature ! 


I never put my ass on a horse before !! The 3 hours ride in spectacular Telemark nature is something I`ll never forget !