onsdag 19. januar 2011

HERONS HEAVEN !!

Woodstork (Mycteria americana)

Everglades må være "HERONS HEAVEN" med 30 000 km2 urørt swamp !! Tettheten av fugl er stor og artsmangfoldet noen ganger overveldende. Myra er utrolig produktiv og overalt hvor det er vann,- selv i den minste pytt, finnes fisk og små reker (crayfish). Fisk, krepsdyr, snegler og ferskvannskjell er næringsgrunnlaget for alle disse vannlevende artene, fra de minste dykkere til 5 m lange alligatorer.

Bestanden av woodstork har gått katastrofalt ned de siste 10-årene. Arten som er ansett som en indikatorart for det biologiske mangfoldet i myra, og ble betegnende nok rødlistet allerede i 1984. Det finnes en liten bestand i Florida, som her er på nordgrensen av artens utbredelsesområde.

Limpkin (Amarus guarauna)

Limpkin ser ut som en blanding av ibis, spove og hegre, og lever primært av snegler og muslinger. Også denne arten er her på nordgrensen av sitt utbredelsesområde og finnes kun i Florida i US. Derimot vil du finne arten i stort antall i sumpene i det sentrale Syd Amerika.


Great Blue Heron (Ardea herodias)

Great Blue Heron er den største av hegrene i Everglades og et det økologiske motstykket til vår egen hegre (Ardea cinerea). Det oppstår noen ganger "white morphs" der den blir like hvit som Great Egret

Little Blue Heron ( Egretta caerulea)

Little Blue Heron, en liten blå raring ! Ungfuglen er derimot hvit.

Tricolored Heron (Egretta tricolor)

Reddish Egret (Egretta rufescens)

Også denne arten har "white morphs" slik at hvite hegrer etterhvert kan være vanskelige å holde fra hverandre.

Great Egret (Area alba)

Snowy Egret (Egretta thula)

Green Heron (Butorides virescens)

Green heron holder seg mest til tette kratt og er faktisk vanskelig å fotografere.


Yellow-crowned Night-Heron (Nycticorax nycticorax)

Anhinga (Anhinga anhinga), hannfugl

Anhingaen er en skarv og er nok myras vanligste fugl. Den har en lang tynn hals, svømmer med bare hodet over vannet og er en ganske skranglete konstruksjon som er vanskelig å ta "sammenhengende" bilder av.

Anhinga hannfugl

Anhinga hannfugl

Anhinga hunnfugl

*

Da er India neste stopp !!!

onsdag 12. januar 2011

EVERGLADES.... IGJEN.Everglades er svære saker, totalt ca 20 mil i nord-syd-aksen og 15 mil i øst-vest-aksen, - det skulle bli sånn ca 30 000 km2, og området er "completely FLAT". Høyeste punkt er ca 3 moh havet !! Området består av en rekke national parks, nature parks & -reserves, wildlife management areas osv. Med bil finnes kun to krysningspunkter i østvest-aksen : US Route 41 og Interstate Route 75. Når man krysser myra med bil i mørket er det ikke ét eneste lys å se i horisonten, hverken til høyre eller venstre,- og det er heftig til å være i Florida ! Jeg var i Miami for å besøke familie i jula, og lånte bil for å ta meg ut i myra i noen dager. Å kjøre alene rundt i Miami,- i mørket,- med et dårlig kart på fanget,- i dårlig lys,- med for svake briller,.... og finne fram = mestringsglede !! På veien ut passeres mange kule navn, som : Alligator Alley, Frog City, Tamiami Trail, Shark Valley, Trail City, Chokoloskee, Flamingo, Fortyfour Mile Bend osv.

Nå er imidlertid ikke alt bare idyll ute i myra, og den aller største trusselen i et av USA`s tettest befolkede områder er : konkurransen om vannet. Den økologiske nøkkelfaktoren til hele Everglades-systemet er the Historic Water Flow fra nord mot syd, fra kildene v innsjøene i nord (bla den store Okeechobee), som "the River of Grass", gjennom åpen "freshwater prairie", "freshwater slough", langs øyer av cypress og pine, til de massive mangrovene i syd i møtet med havet. Systemet er følsomt tilpasset de historiske vannstrømmene og årstidsvariasjonene, og selv små inngrep / endringer v kildene kan få katastrofale konsekvenser for det biologiske mangfoldet i systemet. Dette har da også skjedd, og også her blir fler og fler arter rødlistet.

Alligatoren er selvfølgelig Everglades`karaktèrart og kan nå den ufattelige størrelsen 5,85 m !! Sammenliknet med krokodille er alligatoren breiere over nesen, svartere i fargen og (viktig) : mindre aggressiv. Alligator angriper normalt ikke mennesker. Noen kjeledyr forsvinner riktignok fra swimmingpool-kantene i boligområdene i utkanten av Miami en gang i blant, men folk er likevel svært avslappet i forhold til alligatorne og skriker ikke opp om "redusert livskvalitet" fordi naturen banker litt på døren en gang i blant (jfr Norge & ulven).


Under de store tunge løvtrærne, mellom tett bush og eksotisk hengende lav og epifytter... der selve "skogbunnen" er et åpent vannspeil..... kommer en alligator lydløst sigende.


På natta er alligatorne neddykket i vannet, men så snart sola begynner å varme på formiddagen kommer de sigende for å finne seg en plass i sola.

Unge alligatorer ("alligator babies") er utsatt for predasjon fra bla rovfugl og større artsfrender, og har i motsetning til de mer utvokste individene, et utpreget kamuflasjemønster på kroppen.Etter å ha fotografert denne skilpadda hadde jeg behov for å artsbestemme den, og fant etterhvert en "field guide" i en bokhandel i Miami. Det viser seg at det finnes hele 16 ulike arter vannlevende skilpadder i Everglades og drøyt 60 i hele US ! Hvilket artsmangfold !! Dette er en Florida Cooter.


Florida har to ulike gribbarter : Black Vulture og Turkey Vulture. Turkey Vulture er den største av disse og er en fantasisk flyger !! Mange lever godt på road kills langs veiene. Den voksne fuglen har heftig rødfarget hode.

Dette er en ung Turkey Vulture som prøver a sette til livs restene av et stinkende kadaver i veikanten.


Black Vulture er mindre enn Turkey Vulture og ser ut som om den har ansiktet fullt av.... hjernemasse


Redshouldered hawk er en art vi trolig ville kalt en våk (Buteo lineatus). I Florida finnes en egen geografisk rase som er mindre rødskuldret enn sine slektninger ellers i landet.
Sunset over Everglades

*

Det ble ikke plass til andre fugler her. Lager en oppfølger på dette snart.

mandag 3. januar 2011

HIGHLIGHTS (?) 2010


2010 has been a good year for me....photgraphically. Blogging is a perishable medium, yesterdays pictures are easily forgotten, so : I hope you don`t take for beeing pompous (!) ...but I have been tempted to make a "2010 retro highlights blog" !! I will also do this blog in English since I am lucky to have an english speaking audience out there. I have challenged myself to find the two best shots of every month during the year of 2010. I thought this would be an easy process, however it appeared to be frustratingly difficult, ....and of course, my artist wife Ingebjørg completely disagrees with my choices (as usual). I am just s much a biologist as photographer, so here we go !!

JANUARY 2010 :


Most people remember their "the first time"(?). This goes for me as well !! This is my first tiger experience. Chital deer, sambar deer and bushhogs came blasting out of the bamboo thickets, my heart went beating like a punk drummer, I was was ready and focused to shoot...and nothing happened, until my friend tapped me on my shoulder and wispered : "Look behind you". There she was, just 15 meters away from our open car, appox 250 kg heavy and completely relaxed. I will never forget her !!!


Due to an approaching male tiger and the terrain we knew that the leopard of Bandhavgarh National Park in India had to cross the road in front of us. He was hiding in the bush beside the road for 20 minutes before he suddenly burstes out. It took him 2 seconds to cross the road and I shot 17 pictures !

FEBUARY 2010 :We spent 3 days & 3 nights in a hide in eastern Finland with temperatures below 30 degrees C, hoping to get "wolves in heavy winter landscape", .... and saw basically : nothing. However, on our way back from the hides we stumbled to see a freshwater otter on the ice of a frozen river. With 20 degrees below it was impressing to see the otters playful attitude to water and temperature.

MARCH 2010 :In march I spent a week in Ole Martin Dahles eagle hides in Flatanger in Mid Norway. With stormy winter-weater both eagles and my Nikon-lenses had a rough time !!

APRIL 2010 :To me whooper swans and cranes are symbols of the shy and fragile nothern wilderness. Approaching these birds fills me with a lot of respect. This was shot some late afternoon during the "blue hour".

MAY 2010 :Great snipes (dobbeltbekkasiner) in mating season on an alpine marsh in mid Norway, the upper a male in display and the lower one in deep (?) reflection. What I remember the most from this experience is an extremely cold night !!

JUNE 2010 :


I sat uncomfortably in a hide up in a tree for 30 hours to get this picture of the great grey owl (lappugle) finally coming blasting out of the spruce branches straight towards me. My favourite shot !!


I was lucky to get a lot of pictures of pygmee owl (spurveugle) on this location, even closeups sitting on mouseprey on a brach, but still : this owl in this soft green environment is my "no one" !!

JULY 2010 :


There has been taken thousands of similar pictures of whitetailed eagle picking up fish from the water. Still : I like the action, eye contact of the bird, sharpness and bluish light of this image espescially good.


Common tern playing violin ?? Picture taken with the camera on a floating hide and myself swimming inside the hide in a wetsuit.

AUGUST 2010 :


Picture of male eider duck taken from the same floating hide with the lens just 5 cm above the surface of the seawater.


Herring gull-dance

SEPTEMBER 2010 :


Altogether I have now spent approx 400 hours in hides in eastern Finland to capture the magic of wild wolves. I have seen and photographed these fantastic animals several times before, but NEVER had the luck that I had in september this year. I will never forget the eyes of the alpha male looking me "right in the lens".


Female wolf in a foggy morning on the marsh

OCTOBER 2010 :Red kites (glenter) from Rhayder in Wales UK.

NOVEMBER 2010 :
DECEMBER 2010 :Fighting male grey seals (havert) of Donna Nook UK in mating season.

*

Thanx for following my blog and leaving your comments. I appreciate it very much !!

Happy new year